Paketat Tona

Familjare

50 Mbs download/50Mbs upload

1000 Lek (TVSH e përfshirë)

Biznes

100 Mbs download/100 Mbs upload

1500 Lek (TVSH e përfshirë)